720107

นายมานิตย์ แทนเพชร (พ่อมานิตย์)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง โคกศาลาโมเดล       

จำนวน 17 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ ผักสลัด

ขอให้ผู้บริโภคที่ได้ทานผักของผม

มีภูมิต้านทานสู้หวัดสู้ฝุ่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับ

       

<<BACK