เลมอนฟาร์มบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก #ร่วมกันสู้โควิด19

เลมอนฟาร์ม บริจาคหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 1,575 ชิ้น มูลค่า 78,750 บาทให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิฯ และเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายขอบ 10 องค์กร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากสำหรับเด็กเล็ก โดยมอบหน้ากากผ้าฝ้ายคุณภาพ 2 ชั้น ด้านนอกเคลือบ tasian ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ ป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก สามารถซักใช้ซ้ำได้ และได้จัดส่งถึงมือโรงพยาบาลต่างๆ แล้วดังนี้

  

1. โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.กรุงเทพฯ 300 ชิ้น
2. โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก 125 ชิ้น
3. โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา 100 ชิ้น
4. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส 100 ชิ้น
5. โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 100 ชิ้น
6. ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม จ.เชียงใหม่ 200 ชิ้น
7. เครือข่ายสุขภาพและโอกาส จ.ชลบุรี 200 ชิ้น
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม จ.ขอนแก่น 100 ชิ้น
9. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) จ.กรุงเทพฯ 200 ชิ้น
10. มูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อชนชายขอบ จ.ตาก 150 ชิ้น


น่าดีใจที่เด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้มีหน้ากากช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิท-19 ซึ่งยังคงต้องร่วมใจกันป้องกัน และระมัดระวังการแพร่กระจาย ทั้งนี้ เลมอนฟาร์ม ได้ขออนุญาตทางโรงพยาบาลและผู้ปกครองนำภาพน่ารักของเด็ก ๆ ที่ได้รับหน้ากากมาแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันอนุโมทนาค่ะ

<< Back