670240

นางยุพิน หอมอ่อน (แต๋ว)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 10/03/65

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวน ม.8สักหลง          

จำนวน 0.75 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ