340218
นายจรูญ  สาโสธร

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 25/05/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลง1 นาข้าว
จำนวน 10 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง แก้วมังกร1
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง แก้วมังกร2
จำนวน 4 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง แก้วมังกร3
จำนวน 1 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก

แก้วมังกร(ช่วง พ.ค.-ต.ค.)

ความสุขของผม คือการได้เห็นผลผลิตเราเติบโตในทุกๆวัน

รูปภาพในแปลง