340224
นางสาวมุทิตา พลสวัสดิ์(นุช)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 25/05/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาหนองตลาด(สวนพอใจรัก)
จำนวน 30 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.66

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก

นุชและพ่อจะตั้งใจทำผลผลิตให้ดีและมีคุณภาพที่สุดค่ะ