340226
นางสาวจินตรา มีศรี

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 1/01/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนกินเป็นยา
จำนวน 14 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก