340246
นายลือชัย พรหมประดิษฐ์

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 7/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนข้างทางรถไฟ
จำนวน 2 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด 64ม.ค.66

ผลผลิตที่มี 

แก้วมังกร(ช่วงพ.ค.-ต.ค.)