340248
นางบุญถิ่น โสมรักษ์

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 7/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ทุ่งนา
จำนวน 35 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.66

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง

อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม ทานของดีๆ มีสุขภาพดีแข็งแรง