340250
นางสาวศรัญย์รัชต์ สาลี

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 1/03/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่หลาวทอง
จำนวน 5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก