340253 นางยวน ลียันต์ >>คลิกดูเพิ่มเติม

340253
นางยวน ลียันต์ (ยวน)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 30/03/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง เกษตรผสมผสาน
จำนวน 12 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอก ถั่วเหลือง