340261 นางเกษร ลีพรมมา(38045) >>คลิกดูเพิ่มเติม

340261
นางเกษร ลีพรมมา (แม่เก๋)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง (โซน จ.ชัยภูมิ)

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 9/10/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาโซ่ง
จำนวน 1.5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  (เป็นพื้นที่รับรองมาตรฐานสากลก่อนเข้าร่วมโครงการ)
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

 

 

ผลผลิตที่มี 

แตงโมอินทรีย์ ,ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่