340263
นางประครอง ฤาชา (แม่ครอง)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง (โซน จ.ชัยภูมิ)

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 9/10/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาโคก1
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  (เป็นพื้นที่รับรองมาตรฐานสากลก่อนเข้าร่วมโครงการ)
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

ชื่อแปลง นาโคก2
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  (เป็นพื้นที่รับรองมาตรฐานสากลก่อนเข้าร่วมโครงการ)
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

ชื่อแปลง ทุ่งใต้คลอง
จำนวน 2 ไร่
สถานะแปลง ปรับเปลี่ยน
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

ผลผลิตที่มี 

ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่