340264
นายเสมือน คำพิกุล (พ่ออ๊อบ)

และ

นางสายเตือน สำน้ำย้อม(ลูกสาว)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง (โซน จ.ชัยภูมิ)

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 9/10/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาโซ่ง
จำนวน 1 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  (เป็นพื้นที่รับรองมาตรฐานสากลก่อนเข้าร่วมโครงการ)
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

ชื่อแปลง นาข้างบ้าน
จำนวน 2 ไร่
สถานะแปลง ปรับเปลี่ยน
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ม.ค.65

 

ผลผลิตที่มี 

แตงโมอินทรีย์