530113 นางสาวพิมพ์พรรณ สุทธิเจริญ >>คลิกดูเพิ่มเติม

530113
นางสาวพิมพ์พรรณ สุทธิเจริญ (ติ๊ก)

ชื่อกลุ่ม : วนเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส จ.อุตรดิตถ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 19/04/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนพลอยพรรณ
จำนวน 15 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ก.ย.65

 

ผลผลิตที่มี 

ลองกอง ลางสาด