530121 นางวาสนา มะโนคำ >>คลิกดูเพิ่มเติม

530121
นางวาสนา มะโนคำ (ครูงา)

ชื่อกลุ่ม : วนเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส จ.อุตรดิตถ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 19/04/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ห้วยใต้
จำนวน 5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ก.ย.65

ผลผลิตที่มี 

ลองกอง ลางสาด มะยงชิด มะปรางหวาน