550102
นายโชติ จันทะนะ (พ่อโชติ)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนป่า
จำนวน 1.25 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง นาข้าว1
จำนวน 1.5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง นาข้าว2 
จำนวน 0.75 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

 

ผลผลิตที่มี 

ข้าวก่ำ