550103
นายชิน  สุทธะ(พ่อชิน)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนส้ม
จำนวน 8 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง นาข้าว
จำนวน 1.5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

 

ผลผลิตที่มี 

ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวก่ำดอย