รหัสสมาชิก : 550109

นายธนนท์ ณ น่าน (มิค)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

มาตรฐาน

 

 

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

พื้นที่แปลงทั้งหมด 47 ไร่
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

  “รู้สึกดีใจมากๆครับที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผลผลิตของกลุ่มพีจีเอสน่าน และเลมอนฟาร์ม ผมจะดูแลผลผลิตอย่างดีที่สุดเพื่อมอบให้ผู้บริโภคครับ”