550121

นายฤทธิ์  ชื่นขจร (ลุงฤทธิ์)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 6/06/60

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงหลังบ้าน

จำนวน 2 ไร่       

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64