550131
นายวัชรวีร์ อนุรสเรืองฤทธ์

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/06/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง บ้าน
จำนวน 0.75 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง แปลงสวนบ้านใหม่
จำนวน 5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

 

ผลผลิตที่มี 

ผักสลัด

“ปลูกด้วยรัก ส่งด้วยใจ โปรดรับผักเราไว้พิจารณา *-*