550133
นางพิมพร กำจัด (เย)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนหลังบ้าน
จำนวน 0.5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง สวนยายน้อยเกษตรอินทรีย์
จำนวน 2.5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี สลัด กวางตุ้ง พริกหวาน