550147

นางผกาภรณ์ ดวงแก้ว (เก๋)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 6/06/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่ภูวรินทร์   

จำนวน 5 ไร่  

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

“ตอนนี้ผลผลิตในแปลงมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะ ผลผลิตมีหลายชนิด แต่ที่ถนัดก็จะมีฟักทอง บัตเตอร์นัท ข้าวโพด ค่ะ”

     

ผลผลิตที่มี 

ฟักทอง บัตเตอร์นัท ข้าวโพด