550151
นางสาวทิวารัตน์ ปะแป้ง

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/06/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง วิทิวาฟาร์ม
จำนวน 4 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

มะระจีน ถั่วฝักยาว

“เราจะปลูกผักอินทรีย์เพื่อส่งต่อผลผลิตที่ดีให้ผู้บริโภคด้วยความตั้งใจ