550160
นายชนินทร์ ทิปะกะ  (เบนซ์)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่สุดเมิงโป Bio Farm
จำนวน 10 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ไข่ไก่