550174
นายสุธี ใหม่ชัย

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/06/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ก.กุ๊กไก่ฟาร์ม
จำนวน 0.5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ไข่ไก่