550178
นายขวัญประชา วังสนิท

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ศูนย์การเรียนรู้ รักษ์จัง
จำนวน 15 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64