550179
นายวิรัช ราชสาร

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/06/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนภูเพียง
จำนวน 1 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง สวนสันติสุข
จำนวน 5 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

 

ผลผลิตที่มี 

แตงกวาญี่ปุ่น,กรีนโอ๊ค,

กรีนคอส,เรดโอ๊ค

” ปลูกด้วยใจใส่คุณธรรมครับ