550180
นางโสภา ทวัพันธ์

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 17/09/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนห้วยน้ำจืด
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง โชคเช้าตอง
จำนวน 3 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ชื่อแปลง ศูนย์ ม.9
จำนวน 2 ไร่ 
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64