550187
นางสาวนันทา สายชมพู

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 6/06/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนเกษตรพอเพียง
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด พ.ค.64

ผลผลิตที่มี 

คะน้าใบหยิก(เคล)

“เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น