580101 นายแสนสะอาด สินสายไทย >> คลิกดูเพิ่มเติม

580101

นายแสนสะอาด สินสายไทย (พี่แสน)

ชื่อกลุ่ม :วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 13/09/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนใต้ผา

จำนวน 4 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง สวนข้างทาง

จำนวน 2 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64


ปฏิทินผลผลิต

*ปริมาณและช่วงการเก็บเกี่ยวของผลผลิตในแต่ละปีอาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

 


ผลผลิตที่มี

ข้าวดอย   ถั่วดำ  ถั่วแดงหลวง  ถั่วแดงเล็ก

“ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราผลิตข้าว และธัญพืชส่งไปให้ผู้บริโภค และตัดแต่งดูแลบำรุงต้นไม้ผลเมืองหนาว ให้สมบูรณ์ก่อนจะออกดอกในช่วงเดือนเมษา แล้วติดผลให้ผลผลิต ปีนี้เราจะดูแลให้ดีให้ผลผลิตได้คุณภาพดีขึ้นจากปีที่ผ่านๆมา เราจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆขึ้นในทุกๆปี


รูปภาพในแปลง ปัจจุบัน