580102 นายสุนทร สินสายไทย >> คลิกดูเพิ่มเติม

580102

นายสุนทร สินสายไทย (ปู่แส)

ชื่อกลุ่ม :วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ

จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 13/09/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงสาธิต

จำนวน 5 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64

ชื่อแปลง ดอยผักกูด

จำนวน 10 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์ 

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.64


ปฏิทินผลผลิต

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลูกพลัม ลูกพลัม            
  ลูกไหน            
    ลูกพลับ ลูกพลับ        
      อะโวคาโด อะโวคาโด อะโวคาโด    
              ข้าว ส่งรอบแรก(ส่งตลอดปี)
              ธัญพืช ส่งรอบแรก(ส่งตลอดปี)

*ปริมาณและช่วงการเก็บเกี่ยวของผลผลิตในแต่ละปีอาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ


ผลผลิตที่มี

ข้าวดอย   ถั่วดำ  ถั่วแดงหลวง  ถั่วแดงเล็ก