670101
นางสุธี สรรณรงค์

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 28/03/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง pH7.3ฟาร์ม
จำนวน 80 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.64

 

 

ผลผลิตที่มี 

มะม่วงเขียวเสวย น้ำดอกไม้ อกร่อง แขนอ่อน ลิ้นงูเห่า สามรส (ช่วงมี.ค.-พ.ค.)