670107
นายสมทบ ด้วงทา

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 28/03/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ลุงสมทบ1
จำนวน 17 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง ลุงสมทบ2
จำนวน 3 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง ลุงสมทบ3
จำนวน 2 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

กะหล่ำปลี ยอดชาโยเต้ ผักกาดขาวปลีลุ้ย

ลุงกับป้าดีใจที่ทุกคนสนับสนุนทานผักที่เลมอนฟาร์ม