670306
นางวิจิตรา กระทู้

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 28/03/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง บ้านสวนน้อยชมจันทร์
จำนวน 14 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี 

ฟักเขียวอ่อน(แฟง)

ขอให้คุณลูกค้ามีสุขภาพที่แข็งแรง

มีความสุขทุกวันนะคะ

และขอบคุณที่สนับสนุนผลผลิตของเราค่ะ