670301
นางอารีย์  โพธิ์ปิ่น

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 28/03/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนหมั่นธรรม
จำนวน 17 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง ผสมผสานหมั่นธรรม
จำนวน 9 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64