670304
นายมังกร  คงพิมพ์

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 28/03/61

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงผักสวนครัว
จำนวน 9 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.64

ผลผลิตที่มี 

พริกแห้ง พริกจินดา แตงกวา