670311นายนิวัฒน์ แก้วอ่ำ

670311
นายนิวัฒน์ แก้วอ่ำ (วัฒน์)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 24/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงข้างบ้าน
จำนวน 1.5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64