670309
นางทองใส ภักดี

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 24/04/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลง1
จำนวน 2.5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง สวนผสม
จำนวน 5 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์ 
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64