670202

นายไพทูลย์ อินหา (ผู้ใหญ่ทูลย์)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

                                                                                   
ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ทุ่งแก่งยาวอินทรีย์1             

จำนวน 1 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ชื่อแปลง ทุ่งแก่งยาวอินทรีย์2             

จำนวน 2 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ สลัด ผักปรุง