670204

นางแพร อินหา (อ้อ)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ทุ่งนาแก่งยาวอินทรีย์            

จำนวน 0.5 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ สลัด ผักปรุง