670208 นายอำนวย มาสาร>> คลิกดูเพิ่มเติม

670208

นายอำนวย มาสาร (พ่อนวย)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ทุ่งหนองขอนเปลือย    

จำนวน 2 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ