670215

นางสุดใจ ยูห์เร (แม่ขาว)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนบ้านแก่งยาว          

จำนวน 0.5 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักสลัด กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง แตงกวา กะเพรา โหระพา