670220
นางทัศนีย์ มาวงศ์ (แม่ตุ๊)
ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์
วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

                                                                                  

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนวังร่อง          

จำนวน 0.75 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มิ.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ