670227 นางสาวปิยะรัตน์ ชัยเชิด >> คลิกดูเพิ่มเติม

670227

นางสาวปิยะรัตน์ ชัยเชิด (ปิ๊ก)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนหลังบ้าน     

จำนวน 0.5 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ