670231 นางประพันธ์ ล้อมแพน >> คลิกดูเพิ่มเติม

670231

นางประพันธ์ ล้อมแพน (กุด)

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 11/11/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไฮ่วังขอนดู่          

จำนวน 1 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ