670235 นางสมบัติ ประสารขา >> คลิกดูเพิ่มเติม

670235

นางสมบัติ ประสารขา

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 10/10/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงป้าสำราญ      

จำนวน 0.5 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ