670236 นางแสงเดือน วิรัญ>> คลิกดูเพิ่มเติม

670236

นางแสงเดือน วิรัญ

ชื่อกลุ่ม :พีจีเอส หจก.ผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จ.เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 10/10/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง วังขอนดู่          

จำนวน 1 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักต่างๆ