670505
นางสาวณัฐวรรณ  ทองเกล็ด (แหม่ม)

ชื่อกลุ่ม : เกษตรอินทรีย์เพชบุระ พีจีเอส เพชรบูรณ์

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/10/63

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่มีสุข
จำนวน 10 ไร่
สถานะแปลง อินทรีย์  
ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.65

 

ผลผลิตที่มี  มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเชอรี่สีแดง/สีเหลือง