720101

นายปัญญา ใคร่ครวญ (พ่อปัญญา)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงบ้าน

จำนวน 4 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ชื่อแปลง ทุ่งน้อย

จำนวน 8 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์ 

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

 

ชื่อแปลง หัวทุ่ง

จำนวน 7 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์ 

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ ผักสลัด ผักปรุง

ขอบคุณผู้บริโภค และพนักงานเลมอนฟาร์มทุกๆท่าน

ขอมอบผักอินทรีย์สวยๆแทนคำขอบคุณที่สนับสนุนผมมาโดยตลอด

      

<<BACK