720104

นายทรงธรรม วิเศษสิงห์ (เบนซ์)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไทธรรม1                  

จำนวน 11 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ชื่อแปลง ไทธรรม3   

จำนวน 4 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกข.43

<<BACK